0918.133.619

led silicon âm trần 20×14 mm

kích thước: W16 x H16 mm, silicon dẻo, đặt, 1 cuộn nguyên 100m