0918.133.619

Đèn tường thiết kế KVT.14

124.000

Ø100 x H200
Bóng E27 x 1, giá chưa tính bóng
Bảo hành 12 tháng