0918.133.619

Đèn tường thiết kế KVT.07

456.000

Ø260
Bóng E27 x 1, giá chưa tính bóng
Bảo hành 12 tháng