0918.133.619

Đèn tường thiết kế KVT.02

258.000

Vỏ đèn: đen
Bóng E27 x 1, giá chưa tính bóng
Bảo hành 12 tháng