0918.133.619

Đèn tường KVND.10

754.000

Ø250
E27 x 1 (giá chưa tính bóng)
Bảo hành 12 tháng