0918.133.619

Đèn tưởng hình mỏ neo KVK.22-2

2.142.000

L560 x H560
Bóng E27x2 (chưa tính bóng)
Bảo hành 12 tháng