0918.133.619

Đèn thả tráng gương KT-TT.06 bạc

257.000

Ø150 257.000vnd
Ø200 348.000vnd
Ø300 469.000vnd
Bóng E27 x 1 (giá chưa tính bóng)
Bảo hành 12 tháng