0918.133.619

Đèn thả thiết kế K-TTK84

1.932.000

H600
Chóa Ø 120
Bóng G9 x 3 (có bóng)
Bảo hành 12 tháng