0918.133.619

Đèn thả thiết kế K-TTK81 xi vàng

2.514.000

L1200x H1200
Bóng G9x3 (giá chưa có bóng)
Bảo hành 12 tháng