0918.133.619

Đèn thả thiết kế K-TTK8012T15

2.200.000

Ø372 x H720
Bóng G4 x 15 (có bóng)
Bảo hành 12 tháng