0918.133.619

Đèn thả thiết kế KTTK.06

2.050.000

L900 x H750
Bóng G9 x 6 (giá đã có tính bóng)
Bảo hành: 12 tháng