0918.133.619

Đèn đọc sách đầu giường KRT.89A

111.000

3w: Ø40 x L110: 111.000vnd
Led 3w 3000k (ánh sáng vàng)

5w: Ø50 x L110: 129.000
Led 5w 3000k (ánh sáng vàng)

10w: Ø60 x L110: 240.000
Led 10w 3000k (ánh sáng vàng)