0918.133.619

Weee là gì? Tại sao nhà sản xuất cần giấy chứng nhận Weee?

Ứng dụng wee
Khi đăng ký hoạt động sản xuất kinh doanh ở bất kỳ lĩnh vực nào bạn cũng cần có giấy chứng nhận hoặc xác nhận kiểm nghiệm do cơ quan tổ chức có thẩm quyền xác nhận. Ví dụ ở mảng hàng hóa phẩm thì bạn cần có chứng nhận kiểm định an toàn môi trường do bộ tài nguyên môi trường xác nhận. Ở lĩnh vực các thiết bị điện thì người ta quan tâm đến chứng nhận Weee. Vậy Weee là gì? Weee chính là từ viết tắt của từ Waste Electrical and Electronic Equipment. Đây là rác thải điện và điện tử. Vậy tại sao nhà sản xuất cần giấy chứng nhận này? Tìm hiểu ngay.

Weee là gì?

Waste Electrical and Electronic Equipment ( Weee) là việc xử lý chất thải thiết bị điện và điện tử. Cùng với chỉ dẫn RoHS về các chất cấm trong thiết bị điện, điện tử, Weee là chỉ dẫn từ Liên minh Châu Âu số 2012/19/ EU về chất thải từ thiết bị điện và điện tử.

Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất thiết bị điện, điện tử được cấp phép chứng chỉ Weee thể hiện sự tuân thủ đúng các quy định về chất thải thiết bị điện, điện tử do Liên minh Châu Âu ban bố.

Weee là gì?
Weee là gì?

Đăng ký chứng nhận Weee là việc làm bắt buộc và cần thiết ở những tổ chức sản xuất thiết bị điện và điện tử.

Cách đăng ký chứng nhận weee khá đơn giản và trải qua các bước:

  • Xác định nguyên liệu và thành phần để đưa công bố về sản phẩm
  • Đánh giá sự tuân thủ theo nguyên tắc wee và yêu cầu đăng ký
  • Hỗ trợ đăng ký

Việc đăng ký sẽ được đội ngũ chuyên gia của doanh nghiệp chuẩn bị thủ tục đến các tổ chức cung cấp dịch vụ thử nghiệm và chứng nhận trên trường quốc tế hỗ trợ. Có rất nhiều đơn vị hỗ trợ đăng ký tuy nhiên bạn cũng cần tìm hiểu để đảm bảo giấy tờ của doanh nghiệp bạn hợp pháp.

Tại sao những nhà sản xuất lại cần giấy chứng nhận Weee

Chứng nhận weee được coi là chứng nhận bắt buộc ở các đơn vị sản xuất, doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm điện tử và thiết bị điện. Họ cần phải có chứng nhận weee bởi:

  • Chứng nhận weee khẳng định thương hiệu, tên tuổi uy tín của doanh nghiệp trong việc tham gia bảo vệ môi trường từ đó tạo dựng được niềm tin của khách hàng với sản phẩm và doanh nghiệp.
  • Nếu không có chứng nhận weee ở các doanh nghiệp điện, điện tử thì sẽ không được phép hoạt động- Tức là nó đảm bảo tính pháp lý.
  • Thúc đẩy mở rộng thị trường không chỉ trong nước mà cả quốc tế bao gồm các nước Châu Âu

Giấy chứng nhận weee này ứng dụng như thế nào với doanh nghiệp?

Nhà sản xuất, doanh nghiệp sẽ được yêu cầu xây dựng quá trình về hệ thống để đảm bảo sự thu gom các chất thải từ thiết bị, sản phẩm mà đơn vị cung cấp ra thị trường theo đúng cam kết, chuẩn khoa học.

Sự thu gom cần đủ số lượng, đảm bảo và hiệu quả. Theo hướng dẫn từ chỉ thị weee tỷ lệ thu thập, tái chế và phục vụ chế cho tất cả các thiết bị điện và điện tử với tỷ lệ tối thiểu là 4kg/ người/ năm nhằm phục vụ tái chế, tính đến năm 2009.

Ứng dụng wee
Ứng dụng wee

Chứng nhận Weee về sự tuân thủ các chỉ thị về rác thải từ điện tử và thiết bị điện. Cho phép ứng dụng rộng rãi ở các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm trên.

  • Giúp doanh nghiệp chủ động hơn. Trong việc xây dựng chiến lược và quy trình đối với rác thải từ thiết bị điện và điện tử.
  • Tạo được thế chủ động trong sản xuất. Và khắc phục các chất thải do chính doanh nghiệp tạo ra nhằm bảo vệ tài nguyên và môi trường.
  • Xây dựng lợi thế cạnh tranh lành mạnh. Giữa các doanh nghiệp trong cùng lĩnh vực.
  • Khi áp dụng hệ thống chỉ thị Weee. Sẽ giúp cho doanh nghiệp mở rộng thị trường đặc biệt qua các nước phát triển như Châu Âu

Tổng kết

Tiêu chuẩn weee là gì? Có thực sự cần thiết ở các doanh nghiệp? Thực chất nó là bộ tiêu chuẩn bắt buộc cần phải có. Ở các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thiết bị điện và điện tử. Các loại chất thải từ thiết bị điện và điện tử. Hầu hết không phân hủy trong môi trường tự nhiên hoặc có phân hủy nhưng cần tới thời gian rất dài. Việc các nước Châu Âu đề ra giấy chứng nhận Wee. Là căn cứ và động lực cho các đơn vị trên nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Mở rộng thị trường, khẳng định thương hiệu, tạo lợi thế cạnh tranh.