0918.133.619

thanh nhôm âm trần KT 10040 AJ

Kích thước : Lx100mmx35mm (1 cây dài 3m)