0918.133.619

Thanh nhôm âm KT 7635

Kích thước : chiều dài x 90 x 35mm

1 cây dài 3m