0918.133.619

Đèn tường KVK.90

1.742.000 958.000

W70 x H430
bóng E14 x 1 (chưa tính bóng)
Bảo hành 12 tháng