0918.133.619

Đèn tường KVK.89

915.000 503.000

W150 x H170 (chao 150)
bóng E27 x 1 (chưa tính bóng)
Bảo hành 12 tháng