0918.133.619

Đèn tường KVK.79

1.430.000 787.000

W100 x H400
bóng E27 x 1 (chưa tính bóng)
Bảo hành 12 tháng