0918.133.619

Đèn tường hiện đại KVK.02-A

1.285.000 707.000

W200 x H300 (chao 150)
bóng E27 x 1 (chưa tính bóng)
Bảo hành 12 tháng