0918.133.619

Đèn tường hiện đại KVK.88

1.715.000 943.000

W90 x H1100
bóng E27 x 1 (chưa tính bóng)
Bảo hành 12 tháng