0918.133.619

Đèn thả thủy tinh KTT.34/1

1.048.000 545.000

Ø200
Bóng E27 x 1 (giá chưa tính bóng)
Chóa thủy tính
Bảo hành 12 tháng