0918.133.619

Đèn thả thủy tinh KTT.30/1

1.058.000 550.000

Ø200
Led dây ánh sáng vàng 3000k
Chóa thủy tinh
Bảo hành 12 tháng