0918.133.619

Đèn thả thủy tinh KTT.29-1

1.171.000 620.000

W200
bóng E27 x 1 (giá chưa tính bóng)
Bảo hành 12 tháng