0918.133.619

Đèn thả thủy tinh KTT.21/1

430.000 224.000

Ø150 : 224.000
Ø250 : 268.000
Ø350 : 328.000
Bóng E27 x 1 (giá chưa tính bóng)
Chóa thủy tinh nắp đen
Bảo hành 12 tháng