0918.133.619

Đèn thả thiết kế xi vàng KTTK.02

1.430.000 758.000

W260 – chao Ø150
bóng E27 x 1 (giá chưa tính bóng)
Bảo hành 12 tháng