0918.133.619

Đèn thả thiết kế KTTK.95-6

4.542.000 2.407.000

W650 x H550
bóng G9 x 6 (giá chưa tính bóng)
Bảo hành 12 tháng