0918.133.619

Đèn thả thiết kế KTTK.83

3.715.000 1.858.000

Ø400: giá bán 1.858.000vnd
Ø500: giá bán 2.858.000vnd
Ø600: giá bán 2.286.000vnd
Bóng E27 x 3 (giá chưa có bóng)
Bảo hành 12 tháng