0918.133.619

Đèn thả thiết kế KTTK.76

3.285.000 1.741.000

W140x H500
bóng E27 x 1 (giá chưa tính bóng)
Bảo hành 12 tháng