0918.133.619

Đèn thả thiết kế KTTK.26/8

1.286.000 669.000

Ø1100
Bóng E27 x 8 (giá chưa có bóng)
Bảo hành 12 tháng