0918.133.619

Đèn thả thiết kế KTTK.220

1.715.000 892.000

Ø200 x H500
Bóng E27 x 1 (giá chưa tính bóng)
Bảo hành 12 tháng