0918.133.619

Đèn thả thiết kế KTTK.20/2

2.715.000 1.358.000

L400x H400
Bóng G4x2 (giá đã có bóng)
Bảo hành 12 tháng