0918.133.619

Đèn thả thiết kế KTTK.110/4 xi vàng đồng

2.000.000 1.040.000

L1230 X H650
Bóng E27 x 4 bóng (giá chưa bao gồm bóng)
Bảo hành 12 tháng