0918.133.619

Đèn thả thiết kế KTTK.03-G

1.300.000 689.000

W200 x H450
bóng E27 x 1 (giá chưa tính bóng)
Bảo hành 12 tháng