0918.133.619

Đèn thả thiết kế KTCF.24-1

715.000 372.000

L600
Bóng E27 x 1 (giá chưa tính bóng)
Bảo hành 12 tháng