0918.133.619

Đèn thả thiết kế 3 bóng KTCF.75-3

1.404.000 730.000

W200 x H400
Bóng E27 x 3 (giá chưa tính bóng)
Bảo hành 12 tháng