0918.133.619

Đèn thả KTCF.90

1.572.000 817.000

Ø300 x H280
Bóng E27 x 1 (giá chưa có bóng)
Bảo hành 12 tháng