0918.133.619

Đèn thả KTCF.89

1.658.000 862.000

Ø400 x H230
Bóng E27 x 1
Bảo hành 12 tháng