0918.133.619

Đèn thả chùm thiết kế thân đen KTTK74/12

8.420.000 3.417.000

kích thước: Ø800xH500 ( bóng e27x12)