0918.133.619

Đèn thả chùm nho tròn KTTK.15-25

5.714.000 2.971.000

Ø800
Bóng G4x25 (có bóng)
Bảo hành 12 tháng