0918.133.619

Đèn thả chùm thân đen chao khói KTTK.90

6.055.000 3.633.000

Ø900
bóng e27x6 ( giá chưa tính bóng)
Bảo hành 12 tháng