0918.133.619

Đèn thả bàn ăn ngang KTTK.122/3

4.143.000 2.154.000

L550
Led 3 chế độ
Bảo hành 12 tháng