0918.133.619

Đèn quạt chùm thân đồng cánh gỗ KQT.5213

6.000.000 2.990.000

L1100
Bóng E27x5
Bảo hành 12 tháng