0918.133.619

Đèn chùm loa 8 đầu KTTK67/8

5.790.000 3.474.000

kích thước: Ø800xH550 ( bóng e27x6)