0918.133.619

Đèn chùm loa 6 đầu KTTK67/6

4.740.000 2.844.000

kích thước: Ø600xH550 ( bóng e27x6)