0918.133.619

Quạt trần đèn cánh xếp KQT.4256

2.642.000

Ø500 – cánh quạt 1100mm
Led 3 chế độ ánh sáng
Bảo hành 12 tháng