0918.133.619

Led silicon âm 50x20mm

  • kích thước: 50×20
  • cuộn 5m
  • luồn 2 đường led dây 12v
  • chất liệu: silicon