0918.133.619

Đèn vách đồng KVK.10-2

1.337.000

Ø100 x H380
Bóng G9 x 2 (giá chưa tính bóng)
Bảo hành 12 tháng