0918.133.619

Đèn tường thiết kế KVT.08

249.000

Bóng E27 x 1, giá chưa tính bóng
Bảo hành 12 tháng