0918.133.619

Đèn tường thiết kế KVT.03

385.000

Chóa thủy tinh chao trà
Bóng E27 x 1, giá chưa tính bóng
Bảo hành 12 tháng