0918.133.619

Đèn tường nghệ thuật K-VK94

1.524.000

L70 x H600
bóng E14 x 1 (chưa tính bóng)